lg-g3-lte-a

Dzisiejszego poranka odbyła się ofic­jalna pre­miera smart­fona LG G3 Cat. 6. Jest to ulep­szona odmi­ana naj­moc­niejszego smart­fona LG przez­nac­zona wyłącznie na rynek koreański.

LG G3 to obec­nie jeden z najlep­szych (o ile nie najlep­szy) smart­fonów dostęp­nych na rynku. LG nie powiedzi­ało jed­nak ostat­niego słowa i postanow­iło ulep­szyć ten model jeszcze bardziej. W ten sposób pow­stał LG G3 Cat. 6.

Cat.6 zawarte w nazwie oznacza wspar­cie dla szyb­szej łączności LTE-A Cat­e­gory 6 pozwala­jącej na pobieranie z maksy­malną pręd­koś­cią 225 Mb/s. Uzyskano to za sprawą nowego modemu Qual­comm Gobi 9×35 LTE-A Cat­e­gory 6. Korea Połud­niowa jest jed­nym z nielicznych miejsc na świecie, gdzie ist­nieje infra­struk­tura pozwala­jąca na uzyski­wanie takich pręd­kości pobiera­nia — nawet, jeśli by sprowadzić ten model do Pol­ski to i tak nie będziemy w stanie w pełni cieszyć się trans­misją LTE-A Cat. 6.

Nowy model posi­ada jeszcze jedną istotną zmi­anę. Pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 801 został zastą­pi­ony wyda­jniejszym Snap­drag­onem 805 o częs­totli­wości tak­towa­nia 2,7 GHz. Reszta specy­fikacji pozostała iden­ty­czna, co w przy­padku zwykłego G3: zna­jdziemy tu 3 GB RAM-u, 32 GB wbu­dowanej pamięci, czy aku­mu­la­tor 3 000 mAh.

Smart­fon do kore­ańs­kich sklepów trafi już 25 lipca.

Via

Ciekawe? Podziel się!