kbd

Haloba­jki to aplikacja na Win­dows Phone stwor­zona z myślą o najmłod­szych. Pol­ski odd­ział Nokii na swoim kanale na YouTubie opub­likował kole­jny filmik zachę­ca­jący do zapoz­na­nia się z nią.

W obec­nych cza­sach, gdy już kilkulet­nie dzieci są w stanie bez prob­lemu uru­chomić swoją ulu­bioną grę na table­cie rodz­ica, nikogo nie powinno dzi­wić, że pow­stają spec­jalne aplikacje stwor­zone z myślą o dzieci­ach. Kolorowe ekrany tele­fonów zdają się niezwykle skutecznie przy­cią­gać uwagę najmłod­szych. Ten fenomen wyko­rzys­tali twórcy aplikacji Haloba­jki, która pozwala dzieciom na zabawę z inter­ak­ty­wnymi opowieściami.

W zbiorze bajek dostęp­nych w aplikacji Haloba­jki pojaw­iła się nowa, zaty­tułowana Kiedy będę duży, to zostanę dzieck­iem. Nokia postanow­iła nagłośnić to poprzez stworze­nie krótkiej reklamy na swoim kanale na YouTubie. Dostępna jest zarówno w wer­sji polsko-, jak i anglojęzycznej:


 

Aplikację Haloba­jki można pobrać stąd. Jest ona dostępna za darmo zarówno dla sys­temu Win­dows Phone 7, jak i Win­dows Phone 8.

Ciekawe? Podziel się!