Moto-G-Successor-630x855

Motorola szykuje następcę swo­jego całkiem udanego smart­fona Moto G. Do Inter­netu trafiło pier­wsze zdję­cie przed­staw­ia­jące jego wygląd.

Po prze­ję­ciu Motoroli przez Lenovo nie było pewnym, czy firma będzie kon­tyn­uowała linię Moto X/Moto G. Teraz te wąt­pli­wości zostały rozwiane najnowszą i jak na razie jedyną fotką przed­staw­ia­jącą kole­jną gen­er­ację Motoroli Moto G.

Moto-G-Successor-630x855

Wiemy, że jej nazwa kodowa to XT-1068. Doniesienia wstęp­nie infor­mują także o wyświ­et­laczu o rozdziel­czości 1280x720 pik­seli, pro­ce­sorze Qual­comm Snap­dragon 400, apara­cie 8 Mpix oraz slocie na dwie karty SIM.

Na chwilę obecną nie dys­ponu­jemy więk­szą iloś­cią infor­ma­cji na temat tego smart­fona. Ze zdjęć możemy jeszcze wywnioskować ist­nie­nie stere­o­fon­icznych głośników z przodu oraz całkiem przy­jem­nego designu. Oczy­wiś­cie jest to pro­to­typ, więc właś­ci­wie wszys­tko do dnia pre­miery może zostać zmienione. Byłoby ciekawie, gdyby Motorola zde­cy­dowała się na dys­try­bucję tego smart­fona do naszego kraju, choć nie powin­niśmy pokładać na to dużych nadziei.

Via

Ciekawe? Podziel się!