gionee_gn9005_front_side_spotted_tenna

Gionee GN9005 właśnie przeszedł pro­ces cer­ty­fikacji w chińskim TENAA. Będzie to naj­cieńszy smart­fon na świecie z obu­dową o grubości zaled­wie 5 mm.

Gionee jest chińskim pro­du­cen­tem smart­fonów, który w przeszłości już dzierżył tytuł pro­du­centa naj­cieńszego smart­fona na świecie za sprawą mod­elu Elife S5.5. Wkrótce poz­namy jego kole­jne urządze­nie o jeszcze cieńszej obudowie.

Smart­fon o tym­cza­sowej nazwie kodowej GN9005 będzie się charak­tery­zować ekranem AMOLED o przekąt­nej 4,8″ i rozdziel­czości 720 x 1280 pik­seli, czterordzeniowym pro­ce­sorem 1,2 GHz, 1 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci flash, aparatem głównym 8 Mpix i przed­nim 5 Mpix, aku­mu­la­torem 2 050 mAh oraz Androi­dem 4.3 Jelly Bean. Nie jest to najwyższa półka, lecz i tak specy­fikacja prezen­tuje się całkiem dobrze. Z pewnoś­cią sporym osiąg­nię­ciem jest to, że takie bebechy udało się upchać w tej niezwykle cienkiej obu­dowie. To, czy usilne staranie stworzenia naj­cieńszego smart­fona na świecie ma sens, to już osobna kwestia.

Smart­fon na rynku kra­jowym będzie dostępny w ofer­cie oper­a­tora China Mobile i poz­woli na łącze­nie się z chińską odmi­aną stan­dardu 4G LTE. Na razie nie ma żad­nych infor­ma­cji na temat dys­try­bucji tego smart­fona poza granice Państwa Środka.

Via

Ciekawe? Podziel się!