zdjęcielosowejnokii

McLaren to smart­fon Nokii, który miał pojawić się pod koniec tego roku i być wyposażony w funkcję 3D Touch pozwala­jącą na sterowanie trójwymi­arowymi ges­tami bez konieczności dotyka­nia ekranu. Niestety, pro­jekt ten został anulowany.

Pier­wsze wzmi­anki na temat McLarena pojaw­iły się już w zeszłym roku. Miał to być wyjątkowy smart­fon Nokii, w którym wiele osób pokładało duże nadzieje. Po części było to spowodowane przez doniesienia mówiące o tym, że McLaren otrzyma innowa­cyjną funkcję 3D Touch. Pozwala ona na sterowanie niek­tórymi funkc­jami w smart­fonie poprzez ruchy dłonią zna­j­du­jącą się nad ekranem. Nie są znane szczegóły dzi­ała­nia tej tech­nologii, lecz wiadomo, że sen­sory wych­wytu­jące gesty nie mają nic wspól­nego z kamerami.

Nowe infor­ma­cje mówią o tym, że pro­jekt McLaren został anu­lowany i taki smart­fon po prostu nie pow­stanie. Szczęś­ciem w nieszczęś­ciu jest to, że Microsoft nie zamierza całkowicie skończyć z 3D Touch i ta tech­nolo­gia może pojawić się w późniejszym cza­sie w jed­nym z innych flagowych smartfonów.

Via

Ciekawe? Podziel się!