hp

HP pracuje nad urządze­niem o nazwie Red. Będzie to tablet lub note­book pracu­jący pod kon­trolą Androida mający ekran o przekąt­nej 16″.

Android to sys­tem mający bardzo sze­rokie zas­tosowanie. Trudno mu jed­nak zado­mowić się na kom­put­er­ach oso­bistych czy note­bookach — te urządzenia są po prostu stwor­zone z myślą o innym sposo­bie inter­akcji wyko­rzys­tu­ją­cym urządzenia wskazu­jące oraz fizy­czną klaw­iaturę, dzięki czemu użytkowanie sys­temów takich, jak Win­dows 8 jest wygodniejsze.

HP pracuje nad urządze­niem z ekranem takich rozmi­arów, jakie można znaleźć w lap­topach. Dokład­niej — wyświ­et­lacz o przekąt­nej 16″ i rozdziel­czości 2048 x 1536 pik­seli. Red będzie pra­cować pod kon­trolą Androida 4.4.2 KitKat i otrzyma pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 800 2,26 GHz, 2 GB pamięci RAM, 16 GB wbu­dowanej pamięci wewnętrznej oraz aparat główny 8 Mpix z możli­woś­cią nagry­wa­nia filmów w Full HD. Dane te trafiły do bench­marka GFX Bench i na chwilę obecną nie wiadomo nic więcej na temat HP Red.

hp-red

Najwięk­szą tajem­nicą jest kon­strukcja tego urządzenia — będzie to tablet bez fizy­cznej klaw­iatury, czy może coś na ksz­tałt note­booka? Kto wie, może HP zaskoczy nam jeszcze innym rozwiązaniem?

Via

Ciekawe? Podziel się!