htc-one-mini-silver-en-slide-01

HTC wypuś­ciło aktu­al­iza­cję przez­nac­zoną dla smart­fona HTC One Mini. Waży prawie pół giga­ba­jta i wnosi m.in. nową wer­sję nakładki sys­te­mowej Sense, tj. 6.0.

Europe­jczycy posi­ada­jący HTC One Mini dzisiejszego popołud­nia otrzy­mali możli­wość pobra­nia nowej aktu­al­iza­cji sys­te­mowej z ofic­jal­nych ser­w­erów HTC. Została oznac­zona numerem 4.09.401.3 i waży około 500 MB, więc całkiem sporo. Jest to uza­sad­nione sporą iloś­cią nowości w tej wersji.

htc-one-mini

Przede wszys­tkim, aktu­al­iza­cja zaw­iera nową nakładkę Sense 6.0 oraz bazuje na Androidzie 4.4.2 KitKat. Dodano nowe kolorysty­czne oznaczenia dla usprawnienia naw­igacji po sys­temie, możli­wość per­son­al­iza­cji czcionki, tryb ekstremal­nego oszczędza­nia energii, przy­cisk do zamknię­cia wszys­t­kich aplikacji dzi­ała­ją­cych w tle naraz, wspar­cie dla POI na mapie, zmieniono inter­fejs aplikacji aparatu i galerii, popraw­iono płyn­ność przewi­ja­nia, ulep­szono odt­warzacz muzyki…Lista w rzeczy­wis­tości jest jeszcze dłuższa.

Miło słyszeć o tak dużej aktu­al­iza­cji. Jeśli posi­adasz HTC One Mini, grzechem byłoby nie zain­stalowanie tego update’a.

Via

Ciekawe? Podziel się!