63c3bd3a-6e8a-4410-8f63-2b8c2ee3e5df

Dark Guardians to ciekawa gra osad­zona w kli­mat­ach fan­tasy, która jest połącze­niem slashera i gry rytmicznej.

Dark Guardians to nowa gra stu­dia Baikin. Jest to pier­wsza pro­dukcja tego pro­du­centa, lecz pracu­jący w nim ludzie mają już nieco doświad­czenia. Głównym dewelop­erem został Math­ieu Akita pracu­jący wcześniej przy grze LUMI. Zdobył on główną nagrodę Microsoft Dream Build Play, a za muzykę odpowiada nie­jaki Valentin Lafort. Wszys­tko to nie mówi mi zupełnie nic, lecz twórcy gry nie omieszkali się tym wszys­tkim pochwalić.

cf04016d-110d-4851-ac14-71ea41e1fd0b

Dark Guardians to slasher pole­ga­jący na atakowa­niu fal kole­jnych stworów. Gracz musi się ich pozby­wać w rytm muzyki. Całość posi­ada cel­ty­cką otoczkę doda­jącą nutkę tajem­nic­zości, która została ukazana głównie dzięki mrocznym, staran­nie wyko­nanym tłom. Wraz z roz­wo­jem postać gracza otrzy­muje nowe wyposaże­nie spraw­ia­jąc, że staje się sil­niejsza. Pro­du­cent ze sporą dozą ekscy­tacji infor­muje też, że ist­nieje możli­wość… przy­woła­nia konia.

0017f61a-280e-4402-934a-4d680ae1adc4

Dark Guardians na plat­formę Win­dows Phone kosz­tuje 4,99 zł i wcześniej pojawił się także na Androidzie i iOS-ie.

Dark Guardians — Win­dows Phone 8 Download

Ciekawe? Podziel się!