Sony-Xperia-Z31

Na chińskim por­talu Weibo pojaw­iły się nowe zdję­cia przed­staw­ia­jące smart­fona Sony Xpe­ria Z3. Zobacz­cie, jak się prezen­tuje przyszły flagowiec japońskiego koncernu.

Sony Xpe­ria Z3 już wcześniej była obiek­tem prze­cieków. Teraz jed­nak doszło do drugiego wycieku zdjęć, zde­cy­dowanie więk­szego od poprzed­niego. Zostały one opub­likowane na chińskim por­talu społecznoś­ciowym Weibo i przed­staw­iają model pro­to­ty­powy, o czym świad­czą nakle­jki zna­j­du­jące się na obudowie.

Wcześniejsze infor­ma­cje mówiły o tym, że Sony Xpe­ria Z3 otrzyma pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 801, mniejsze ramki okala­jące wyświ­et­lacz, obu­dowę o grubości 7 mm oraz prze­mod­e­lowane głośniki stereo zna­j­du­jące się z przodu. Wszys­tko to potwierdzają nowe fotki. Infor­ma­cje z ustaw­ień sys­te­mowych mówią o zas­tosowa­niu pro­ce­sora Qual­comm 8974PRO-AC, co jest kodową nazwą Snap­drag­ona 801 w swo­jej naj­moc­niejszej wer­sji, nieco pod­krę­conej wzglę­dem chipsetu 8974PRO-AB z Xperii Z2.

Pre­miera tego smart­fona odbędzie się przed październikiem. W tym samym cza­sie Sony pokaże także Xperię Z3 Com­pact, czyli iden­ty­cznego smart­fona o mniejszym ekranie.

Via

Ciekawe? Podziel się!