sv

Sam­sung zaprezen­tował swo­jego kole­jnego smart­fona z niskiej półki. Nazywa się Galaxy V i trafi wyłącznie na rynek wiet­nam­ski. O ile specy­fikacja nie powala, to cena prezen­tuje się naprawdę dobrze.

Sam­sung posi­ada w swo­jej ofer­cie mnóstwo smart­fonów z najniższej półki cenowej, które nie różnią się prak­ty­cznie niczym. Sam­sung Galaxy V wyróż­nia się dwiema cechami: tym, że trafi do sprzedaży wyłącznie w Wiet­namie oraz tym, że jego nazwę można pomylić z Sam­sungiem Galaxy S5. Czy taki był zamysł twór­ców? Skoro to Sam­sung, to bym się nie zdziwił.

Jak prezen­tuje się specy­fikacja? Po prostu słabo — Galaxy V otrzy­mał ekran o rozdziel­czości 480x854 pik­seli i przekąt­nej 4″, pro­ce­sor 1,2 GHz, 512 MB pamięci RAM, aparat 3 Mpix z diodą LED (!), aku­mu­la­tor 1 500 mAh, 4 GB pamięci wewnętrznej, sys­tem Android 4.4.2 KitKat oraz slot na karty microSD i Dual­SIM. Smart­fon nie posi­ada przed­niej kamerki ani tym bardziej LTE.

Wszys­tko to kosz­tuje 108$, co wydaje się być bardzo rozsądną ceną. Za nieco ponad 320 zł Wiet­nam­czycy będą mogli nabyć nowego smart­fona z pod­sta­wowymi funkc­jami mul­ti­me­di­al­nymi. Szkoda tylko, że zas­tosowany został Android 4.4.2 KitKat, który jest całkiem wyma­ga­jący. Taka specy­fikacja nap­suje sporo krwi użytkown­ikom, którzy z pewnoś­cią będą narzekać na wolne działanie.

Via

Ciekawe? Podziel się!