deutsch

Sąd region­alny w Mannheim wydał dziś wyrok: Motorola naruszyła patent firmy LPKF i jest zmus­zona do wyco­fa­nia ze sprzedaży w tym kraju dwóch smart­fonów: Moto X i Moto G.

Jeszcze parę lat temu wojny paten­towe sza­lały w najlep­sze. Firmy pro­duku­jące smart­fony prześ­ci­gały się w snu­ciu oskarżeń prze­ci­wko sobie, jakby to były jakieś zawody. Uczest­niczyli w nich niemal wszyscy, z Apple i Sam­sungiem na czele. Wydawałoby się, że te czasy już minęły, lecz… nie do końca. Oto pier­wszy od dawna wyrok, który zakończył się zakazem sprzedaży smartfonów.

Tym razem oskarży­cielem była niemiecka spółka inżynier­ska LPKF, która ozna­jmiła, że pro­jekt anteny zas­tosowanej w Motoroli Moto X i Moto G narusza jeden z jej paten­tów. Sąd region­alny w Mannheim przyz­nał LPKF rację i Motorola musi teraz w związku z tym ponieść kon­sek­wencje. Zgod­nie z wyrok­iem Motorola będzie musi­ała zapłacić karę finan­sową (nie wiemy, jak wysoką) oraz wyco­fać ze sprzedaży smart­fony narusza­jące ten patent, tj. wyżej wymienione Moto X i Moto G.

Via

Ciekawe? Podziel się!