s

Wśród doku­men­tów niemieck­iego odd­zi­ału sieci Voda­fone pojawił się taki, który potwierdza wrześniową pre­mierę nowych flagow­ców Sonego.

Sony Xpe­ria Z3 oraz jej mniejszy odpowied­nik — Z3 Com­pact z pewnoś­cią będą jed­nymi z naj­goręt­szych smart­fonów drugiej połowy bieżącego roku. Wcześniej do sieci prze­dostały się szczątkowe infor­ma­cje na ich temat wśród których znalazło się przy­puszcze­nie odnośnie daty pre­miery — targi IFA 2014 odby­wa­jące się we wrześniu. Doku­menty Vodafone’a na temat planów na przyszłość potwierdzają tę wiado­mość: oba smart­fony pojawią się w ofer­cie niemieck­iego odd­zi­ału tego oper­a­tora nie później, niż 30 wrześ­nia.

xperia-z3-vdf-document

Przy­pom­ni­jmy, że oba smart­fony mają charak­tery­zować się pro­ce­sorem Qual­comm Snap­dragon 801, mniejszymi ramkami wokół wyświ­et­lacza, cienką obu­dową o grubości zaled­wie 7 mm oraz prze­mod­e­lowanymi głośnikami stereo z przodu obudowy.

Sony Xpe­ria Z3 niedawno pojaw­iła się także w bazie danych aplikacji bench­markowej AnTuTu. Osiągnęła tam wynik  37 169 punk­tów. Oznacza to, że smart­fon będzie zdu­miewa­jąco wyda­jny i zostawi w tyle obecną konkurencję, z LG G3 na czele.

Via

Ciekawe? Podziel się!