Nokia-Lumia-52

Pre­miera Nokii Lumia 530 już nie taka odległa — właśnie przeszła niezbędny pro­ces cer­ty­fikacji Fed­er­al­nej Komisji Łączności (FCC).

Uzyskanie cer­ty­fikatu przez urząd FCC jest niezbęd­nym krok­iem do wprowadzenia jakiegokol­wiek urządzenia teleko­mu­nika­cyjnego na rynek Stanów Zjed­noc­zonych. Wyma­gany cer­ty­fikat został właśnie uzyskany przez Nokię Lumia 530 w odmi­anie Dual SIM.

fcc

Widoczna powyżej grafika pochodzi od FCC i wynika z niej, że ten tele­fon będzie dostępny w wer­sji Dual SIM pozwala­jącej na jed­noczesne łącze­nie się z siecią przez obie karty. Wskazuje na to umieszcze­nie infor­ma­cji odnośnie dwóch numerów IMEI. Lumia 530 ma odz­naczać się wymi­arami: 119,7 x 62,3 mm (grubość nieznana).

Nie­ofic­jalne infor­ma­cje na temat tego mod­elu mówią o ekranie 4,3″. Nowa Lumia na pewno dostanie sys­tem oper­a­cyjny Win­dows Phone 8.1 i w USA trafi wyłącznie do sieci T-Mobile. Więcej szczegółów na razie nie znamy. Pomimo  wielu tajem­nic powin­niśmy się spodziewać pre­miery Lumii 530 w najbliższych tygod­ni­ach — w końcu przeszła już cer­ty­fikację, więc Nokia ma już gotową finalną wer­sję tego urządzenia.

Via

Ciekawe? Podziel się!