ajfon

iPhone 6 będzie pier­wszym smart­fonem, który otrzyma wyświ­et­lacz osłonięty taflą szafirowego szkła. O tym, jak wytrzy­małym mate­ri­ałem ono jest, może­cie przekonać się oglą­da­jąc poniższy filmik.

Jeden z najpop­u­larniejszych jutu­berów prowadzą­cych kanał o smart­fonach, Mar­ques Brown­lee, opub­likował intere­su­jący filmik. W jakiś bliżej nieokreślony sposób udało mu się wejść w posi­adanie przed­niego pan­elu z nad­chodzącego iPhone’a 6. Wcześniejsze doniesienia co prawda mówiły, że Apple myśli nad zas­tosowaniem szafirowego szkła w celu ochrony ekranu, lecz teraz już chyba nikt nie będzie mieć wąt­pli­wości co do prawdzi­wości tej infor­ma­cji. Kole­jną dobrą wiado­moś­cią jest to, że zarówno 4,7-calowy, jak i 5,5-calowy iPhone 6 sko­rzysta z tego materiału.

Mar­ques Brown­lee pod­dał panel z 4,7-calowego iPhone’a 6 kilku próbom sprawdza­ją­cych odporność. Szkło pomimo rysowa­nia kluczami i nożem oraz wygi­na­nia nie ucier­pi­ało w żaden sposób. Wygląda to świet­nie i zde­cy­dowanie zmniejszy ryzyko uszkodzenia smartfona.

 

Ciekawe? Podziel się!