htconemax

Do sieci trafiły fotki przed­staw­ia­jące niewydanego jeszcze Huaweia Ascend D3. Niestety, Chińczycy postanow­ili oszczędzić na desig­nie i w dużej mierze sko­pi­owali to, co mogliśmy zobaczyć w HTC One Max.

Huawei co prawda pochodzi z Chin, lecz jest jed­nym z najwięk­szych pro­du­cen­tów elek­tron­iki na świecie. Przyzwyczaił nas do tego, że jego urządzenia nie są może najwyższej jakości, lecz byna­jm­niej nie są tan­imi podróbkami pro­duk­tów innych firm. No cóż — wygląda na to, że z nad­chodzą­cym Ascen­dem D3 zmieni to się na gorsze.

Do sieci trafiły fotki przed­staw­ia­jące wygląd Ascenda D3. Wygląda on łudząco podob­nie do HTC One Max, a jedynymi zauważal­nymi różni­cami jest ksz­tałt jed­nos­tki aparatu oraz brak stere­o­fon­icznych głośników z przodu obu­dowy. Ciężko to nawet nazwać inspiracją — jest to kalka tableto­fona HTC.

htconemax2

O specy­fikacji tech­nicznej Huaweia Ascend D3 nie wiemy prak­ty­cznie nic, lecz w związku z niedawną pre­mierą układu Kirin 920 opra­cow­anego przez Huaweia możemy się spodziewać, że zostanie wyko­rzys­tany w tym mod­elu. Jest on oparty o architek­turę big.LITTLE, posi­ada 4 rdze­nie Cortex-A7 oraz 4 rdze­nie Cortex-A15 mogące pra­cować jednocześnie.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!