lumiaandro

Na twit­terowym pro­filu użytkown­ika Evleaks pojaw­iła się infor­ma­cja, że Microsoft planuje wypuszcze­nie Nokii Lumia dzi­ała­jącej pod kon­trolą Androida. Świat się kończy!

Nokia od lat związana jest z sys­te­mem Win­dows Phone. Od lutego 2012 roku (wtedy miała miejsce pre­miera Nokii 808 Pure­View, ostat­niego smart­fona z Sym­bianem) każde urządze­nie należące do śred­niej lub wysok­iej półki wypro­dukowane przez fińskiego pro­du­centa korzys­tało z sys­temu Win­dows Phone. Rok temu bardzo duże zdzi­wie­nie wywołała infor­ma­cja, że Nokia zamierza sprzedawać komórkę z Androi­dem, Nokię X. Szkoda tylko, że był to budże­towy tele­fon o słabej specy­fikacji sprzę­towej. Kupno Nokii przez Microsoft zdawało się przy­p­ieczę­tować los Finów, lecz… wygląda na to, że będzie odwrotnie.

Znany i zau­fany infor­ma­tor Evleaks opub­likował na swoim Twit­terze następu­jącą wiadomość:

 

 

Brzmi tak osobli­wie, że aż trudno mi uwierzyć w tę wiado­mość. Czy to szansa na odrodze­nie Nokii i przy­wróce­nie pozy­cji lid­era sprzed lat? Kto wie. Oso­biś­cie w tym mod­elu pokładam wielkie nadzieje i byłoby wspaniale, gdyby chodz­iło o high-endowego smart­fona z zaawan­sowanym aparatem fotograficznym.

Więcej infor­ma­cji na temat tego smart­fona wkrótce.

Via

Ciekawe? Podziel się!