mi4

Okazuje się, że sporymi krokami zbliża się pre­miera smart­fona Xiaomi Mi4. Jego przedni panel został sfo­tografowany przez pra­cown­ika linii produkcyjnej.

Xiaomi to najwięk­szy i najpop­u­larniejszy pro­du­cent smart­fonów w Chi­nach. Firma ta radzi sobie doskonale i każdy jej kole­jny pro­dukt sprzedaje się w mgnie­niu oka. Nie jest to przy­pad­kiem — firma zatrud­nia wielu branżowych spec­jal­istów, a wicepreze­sem jest sam Hugo Barra, były szef dzi­ału Google’a odpowiada­jącego za sys­tem Android.

Xiaomi pod koniec tego roku powinno zaprezen­tować nowego smart­fona, Xiaomi Mi4. Już teraz wiemy, jak będzie wyglą­dać za sprawą nowo opub­likowanej fotografii przed­staw­ia­jącej panel przedni. Najwięk­szą uwagę zwracają wyjątkowo małe ramki po bokach ekranu. Sam design jed­nak nie jest niczym odkrywczym.

Mi4 ma być mod­elem flagowym o wyśrubowanej specy­fikacji sprzę­towej. Niestety, na razie nie jest ona znana i wiadomo tylko tyle, że na pokładzie zna­jdzie się aparat 13 Mpix z sen­sorem Sony (źródło nieoficjalne).

Na razie Xiaomi nie dys­try­bu­uje swoich urządzeń poza grani­cami Chin, lecz Hugo Barra zapowiedział, że to zmieni się już w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że Pol­ska nie zostanie pominięta…

Via

 

Ciekawe? Podziel się!