Galaxy-Star-2_Black

Na Sam­sunga Galaxy Young 2 nie czekał nikt. Czy słusznie? Wygląda na to, że zde­cy­dowanie tak — smart­fon jest tak słaby, że lep­szy był… jego poprzednik.

Sam­sung z uporem mani­aka wydaje kole­jne wer­sje słabych komórek z Androi­dem. Nie nadają się one do codzi­en­nego użytkowa­nia ze względu na pre­in­stalowanego nowego Androida 4.4 KitKat, z którym słabe komórki sobie nie radzą. Użytkownik po kilku tygod­ni­ach będzie zmus­zony wal­czyć z lagami. Jaki w tym sens? Ano taki, że nieuświadomiony klient i tak kupi takiego smart­fona. Bo jest dotykowy, bo to Sam­sung i bo ma białą obudowę.

Smart­fon ten zade­bi­u­tował wraz z Sam­sungiem Galaxy Star 2. Oba tele­fony wyglą­dają tak samo i mają iden­ty­czną specy­fikację. Jedyna różnica jest taka, że Young 2 posi­ada lep­szy aparat. Zami­ast 2 Mpix ofer­uje… 3 Mpix, bez lampy błyskowej lub nawet aut­o­fokusa. Po co był sens tworzenia takiego telefonu?

To nie koniec kon­trow­er­sji. Najbardziej intere­su­ją­cym fak­tem jest to, że Galaxy Young 2 posi­ada mniej pamięci oper­a­cyjnej od swo­jego poprzed­nika. Pier­wszy model otrzy­mał 768 MB, nowy ma już tylko 512 MB RAM-u. Wyświ­et­lacz niez­nacznie urósł, doszło wspar­cie dla Blue­tootha 4.0 (wcześniej 3.0), oraz nieco popraw­iła się maksy­malna obsługi­wana pręd­kość sieci. No i zmienił się wygląd. Więcej zmian nie ma.

Galaxy Young posi­ada ekran 3,5″ o rozdziel­czości 320x480 pik­seli, aparat 4 Mpix, jed­nordzeniowy pro­ce­sor 1 GHz, 512 MB RAM-u i Androida 4.4.2 KitKat. Specy­fikacja jak sprzed paru lat…

Via

Ciekawe? Podziel się!