1H achievements

Xiaomi to pro­du­cent smart­fonów, który w swo­jej ojczyźnie — w Chi­nach — jest niezwykle pop­u­larny. Właśnie pochwalił się swoimi wynikami sprzedaży. W pier­wszej połowie tego roku sprzedał więcej smart­fonów, niż w całym roku 2013.

Xiaomi już od paru lat radzi sobie na rynku chińskim doskonale. Jego kole­jne smart­fony sprzedają się w dziesiątkach tysięcy sztuk w prze­ciągu kilku­nastu minut. Nowe dane opub­likowane przez tego pro­du­centa wskazują na to, że jego komórki roz­chodzą się z roku na rok coraz lepiej.

W pier­wszej połowie 2014 roku Xiaomi udało się sprzedać 26,11 mil­ionów tele­fonów komórkowych, co jest o 271% lep­szym wynikiem w porów­na­niu do pier­wszej połowy roku ubiegłego. Intere­su­ją­cym fak­tem jest też to, że w pier­wszej połowie bieżącego roku Xiaomi sprzedało więcej komórek, niż w całym roku ubiegłbym (wów­czas osiągnęło wynik 18,7 milionów).

2014-07-02_093126

Przy­chody Xiaomi za pier­wszą połowę 2014 roku wyniosły aż 5,3 mil­iardów dolarów. A to nie koniec — firma liczy na jeszcze więk­sze zyski. Nic dzi­wnego — w końcu ostat­nio Xiaomi Mi-2S stał się najpop­u­larniejszym smart­fonem w Chi­nach, a na liś­cie 15 najchęt­niej kupowanych smart­fonów w Państ­wie Środka aż 7 pochodzi od tego producenta.

Xiaomi liczy na to, że w całym 2014 roku uda się mu sprzedać ponad 60 mil­ionów tele­fonów komórkowych. 

Via

Ciekawe? Podziel się!