SONY DSC

Lip­iec dla posi­adaczy niek­tórych Sam­sungów będzie szczęśli­wym miesiącem — Sam­sung zamierza udostęp­nić aktu­al­iza­cję do Androida 4.4 KitKat na 5 różnych urządzeń.

Do sieci prze­dostał się doku­ment należący do indyjskiego odd­zi­ału Sam­sunga. Mówi on o planach aktu­al­iza­cji urządzeń do Androida 4.4 KitKat. Update ma charak­ter ogól­noświa­towy, więc nowe wer­sje sys­temu trafią również do Polski.

tabela

Z tego doku­mentu wynika, że w lipcu Androida 4.4 KitKat otrzy­mają następu­jące urządzenia:

  • Sam­sung Galaxy S4 Mini
  • Sam­sung Galaxy Grand 2 Duos
  • Sam­sung Galaxy Mega 5.8 Duos
  • Sam­sung Galaxy Mega 6.3
  • Sam­sung Galaxy Note 3 Neo

Potwierdz­iła się infor­ma­cja odnośnie tego, że Sam­sung Galaxy S III nie otrzyma nowej aktu­al­iza­cji. Zas­tanaw­iać może wymie­nie­nie Galaxy Grand 2 oraz Galaxy Mega 5.8 wyłącznie w wer­s­jach Dual-SIM. Nie wiadomo, czy jest to zwykłe niedopa­trze­nie, czy też może wer­sje z poje­dynczym slotem SIM otrzy­mają KitKata w późniejszym czasie.

Gdy aktu­al­iza­cja zostanie udostęp­niona, użytkown­icy smart­fonów powinni automaty­cznie otrzy­mać powiadomie­nie. Ist­nieje też możli­wość ręcznego sprawdzenia dostęp­ności aktu­al­iza­cji w ustaw­ieni­ach systemowych.

Via

Ciekawe? Podziel się!