Son

W sieci pojaw­iły się fotki przed­staw­ia­jące dwa gorące smart­fony od Sonego, które zostaną zaprezen­towane ofic­jal­nie za parę miesięcy. Mowa o Xperii Z3 oraz jej pom­niejs­zonej wer­sji, Xperii Z3 Com­pact.

Sony od jakiegoś czasu wyz­naje nową poli­tykę mówiącą między innymi o tym, że model flagowy będzie wypuszczać aż dwa razy w roku. W lutym została zaprezen­towana Xpe­ria Z2, więc niedługo powin­niśmy spodziewać się jej następcy. Taki smart­fon oczy­wiś­cie nad­chodzi — w Internecie pojaw­iło się już kilka plotek na temat Xperii Z3.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że nowy smart­fon otrzyma pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 801, mniejsze ramki wokół wyświ­et­lacza i obu­dowę o grubości 7 mm. Teraz do tego dochodzą zdję­cia, które przed­staw­iają zarówno Xperię Z3, jak i pom­niejs­zoną Xperię Z3 Com­pact. To, co rzuca się w oczy najbardziej to zas­tosowanie stere­o­fon­icznych głośników stereo z przodu obu­dowy. Jeśli chodzi o ramki, to wydają się być nieco mniejsze, choć wciąż nie jest to poziom LG G3.

676

Pre­miera obu smart­fonów praw­dopodob­nie odbędzie się pod­czas targów IFA 2014 odby­wa­ją­cych się we wrześniu bieżącego roku.

Via

Ciekawe? Podziel się!