Rival-Knights-Medieval-jousting

Kole­jna gra znana z Androida i iOS–a trafiła do sklepu z aplikac­jami Win­dows Phone. Jej tytuł to Rival Knights i polega na tocze­niu kon­nych poje­dynków rycerskich.

Sytu­acja z aplikac­jami dostęp­nymi na Win­dows Phone 8 od jakiegoś cza­sie uległa znacznej poprawie. Na początku poprzed­niego roku sys­tem ten miał spore braki zarówno jeśli chodz­iło o przy­datne aplikacje, jak i intere­su­jące gry. Teraz jest już dużo lep­iej, a kole­jne apki pojaw­iają się jak grzyby po deszczu. Spora w tym zasługa postawy Gameloftu, który chęt­nie por­tuje swoje gry na plat­formę Microsoftu.

Jedną z tych gier jest Rival Knights, która właśnie trafiła do sklepu Win­dows Phone. Jest to symu­la­tor poje­dynków ryc­er­s­kich. Już za samą tem­atykę powinny należeć się pochwały — mamy do czynienia z małym powiewem świeżości. Wraz z postę­pami w roz­gry­wce rozwi­jamy swoje umiejęt­ności i otrzy­mu­jemy dostęp do wcześniej zablokowanych ele­men­tów takich, jak nowe wierz­chowce, lance lub zbroje.

98d98532-8207-4c75-b3c9-260d3f0c8d51

 

Rival Knights jest dostępne za darmo, lecz należy się liczyć na wys­tępowanie uciążli­wych mikro­transakcji zawartych w grze. Dzi­ała ona na smart­fonach z sys­te­mem Win­dows Phone 8/8.1.

Rival Knights — Down­load Win­dows Phone 8

Ciekawe? Podziel się!