xperia-z1s-32-580-100

W zeszły piątek Sony udostęp­niło aktu­al­iza­cję sys­te­mową do Androida 4.4.4 KitKat dla smart­fona Sony Xpe­ria Z1 Com­pact. W dniu dzisiejszym ta sama aktu­al­iza­cja trafiła do dwóch kole­jnych słuchawek: Xperii Z1 i Xperii Z Ultra.

Sony wykon­ało kawał dobrej roboty dostar­cza­jąc użytkown­ikom najnowszej wer­sji sys­temu Android w tydzień po jego pre­mierze. Rzadko kiedy zdarza się, aby nowa wer­sja sys­temu Google’a trafiła na nienexu­sowe smart­fony tak szybko.

Od dzisiaj Android 4.4.4 jest dostępny do pobra­nia z poziomu ustaw­ień sys­te­mowych na smart­fony Sony Xpe­ria Z1 i Sony Xpe­ria Z Ultra. Build dla tej wer­sji opro­gramowa­nia to 14.4.A.0.108, więc jest to dokład­nie ten sam sys­tem, co w Xperii Z1 Com­pact. Potwierdz­iły się tym samym doniesienia sprzed dwóch dni mówiące o tym, że aktu­al­iza­cja dla dwóch nowych smart­fonów przeszła cer­ty­fikację i powinna zostać wkrótce wydana.

Żeby nie było tak słodko wspomnę, że tak naprawdę Android 4.4.4 KitKat nie wnosi żad­nych nowości, a jedynie poprawia bez­pieczeństwo. W tej wer­sji załatana została luka w OpenSSL pozwala­jąca na atak typu man-in-the-middle oraz bug nazwany Heart­bleed. Trzeba jed­nak dodać, że do tej pory najbardziej aktu­alną wer­sją Androida dla obu komórek był KitKat 4.4.2, więc doszło także kilka drob­nych poprawek z KitKata 4.4.3.

Via

Ciekawe? Podziel się!