nokiabymicrosoft

Jak już wiemy, dział Nokii zaj­mu­jący się pro­dukcją smart­fonów od kilku miesięcy należy do Microsoftu. Wygląda na to, że wkrótce poz­namy urządzenia z nowej linii o nazwie Nokia by Microsoft.

Znany i poważany blog­ger Evleaks udostęp­ni­a­jący infor­ma­cje na temat smart­fonów przed ich pre­mierą jest źródłem kole­jnej ciekawej infor­ma­cji. Dowiedział się, że Microsoft zna­j­duje się w koń­cowej fazie licencjonowa­nia nowej linii  smart­fonów o nazwie Nokia by Microsoft. Chce tym samym jasno pokazać, w czyich rękach obec­nie zna­j­duje się fiński pro­du­cent komórek.

Oso­biś­cie uważam, że nazwa jest mocno nietrafiona. Może ona wywołać lekkie zamieszanie u nieza­z­na­jomionych klien­tów (to w końcu co to jest? Nokia czy Microsoft?) oraz przed­stawia Microsoft jako pod­miot nadrzędny odpowiada­jący za pro­dukcję smart­fona. Jak wiadomo, gigant z Red­mond nigdy nie był spec­jal­istą jeśli chodzi o tworze­nie dobrych komórek i nie wywołuje to dobrych skojarzeń.

Dodatkowo Microsoft zamierza zrezyg­nować z pro­dukcji tabletów Sur­face. W ich miejsce wejdą pro­dukty o innej nazwie. Możliwe, że przez jakiś czas będą to tablety Nokia Lumia; w końcu Finowie wypuś­cili już tablet Nokia Lumia 2520, który z pewnoś­cią jest urządze­niem lep­szym i chęt­niej kupowanym niż Microsoft Surface.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!