apki
Pol­ski odd­ział Nokii na swoim kanale w ser­wisie YouTube opub­likował bardzo intere­su­jący film obal­a­jący mit o tym, że na Win­dows Phone nie ma zbyt wielu aplikacji.

Od samego początku Win­dows Phone był kry­tykowany za brak aplikacji, które można znaleźć na konkuren­cyjnym Androidzie czy iOS-ie. Przeko­nanie to trwa do teraz, choć jest ono coraz bardziej odległe prawdzie. Sklep Win­dows Phone rośnie jak na drożdżach i teraz śmi­ało można powiedzieć, że wszys­tkie najważniejsze pro­gramy z innych plat­form są już dostępne. Dodatkowo, niemal codzi­en­nie dodawane są kole­jne, o czym z resztą sami często piszemy.

Nokia postanow­iła przekonać niezde­cy­dowanych klien­tów, że Win­dows Phone rzeczy­wiś­cie ofer­uje sporą kolekcję przy­dat­nych aplikacji. Zro­biła to pub­liku­jąc filmik, który został zre­al­i­zowany kap­i­tal­nie. Obe­jrzeć go może­cie poniżej. Oby takich reklam było jak najwięcej!

 

 

Ciekawe? Podziel się!