4b1f3396-273e-495e-95a5-5d3286be0862

Ofic­jalna aplikacja inter­ne­towej usługi 4shared służącej do prze­chowywa­nia plików właśnie pojaw­iła się w sklepie z aplikac­jami Win­dows Phone.

4shared to jedna z bardziej pop­u­larnych usług do prze­chowywa­nia danych w chmurze. Pozwala na bezpłatne wrzu­canie i dzie­le­nie się swoimi plikami z innymi osobami. Nie jest ona ide­alna, choć prezen­tuje się całkiem porządnie.

Aplikacja 4shared byłą do tej pory dostępna dla Androida i iOS-a. Teraz mogą z niej korzys­tać również posi­adacze smart­fonów z Win­dowsem Phone 8/8.1.

54340f0d-6efa-41fd-91ee-97250104584d

Pobier­a­jąc apkę 4shared otrzy­mu­jemy dostęp do łatwego zarządza­nia plikami na naszym kon­cie, pobieraniem ich, przeglą­daniem online czy udostęp­ni­a­nia zna­jomym. Bardzo miłą funkcją jest wyszuki­warka plików wrzu­conych przez innych użytkown­ików z podzi­ałem na rodzaj (muzyka, archiwa, aplikacje, wideo, książki, zdję­cia) z możli­woś­cią pobra­nia ich na pamięć smartfona.

Aplikacja 4shared na plat­formę Win­dows Phone jest dostępna za darmo. Szkoda, że na razie można z niej korzys­tać wyłącznie w języku angielskim.

4shared — Down­load (Win­dows Phone 8)

Ciekawe? Podziel się!