sony-xperia-z1-compact

Android 4.4.4 KitKat, który miał pre­mierę równo tydzień temu, już teraz pojawił się do pobra­nia w postaci aktu­al­iza­cji dla smart­fona Sony Xpe­ria Z1 Com­pact.

Sony tym razem dostar­czyło nową aktu­al­iza­cję sys­te­mową Androida w wyjątkowo szy­bkim tem­pie — już w tydzień od jej opublikowania.

Było to możliwe z dwóch powodów — aktu­al­iza­cja została na razie wydana na jeden model smart­fona oraz dlat­ego, że tak naprawdę nowy Android 4.4.4 KitKat nie wnosi niczego nowego oprócz poprawy bez­pieczeństwa. W tej wer­sji załatana została luka w OpenSSL pozwala­jąca na atak typu man-in-the-middle oraz bug nazwany Heart­bleed. Trzeba jed­nak dodać, że do tej pory najbardziej aktu­alną wer­sją Androida dla Xperii Z1 Com­pact był KitKat 4.4.2, więc doszło także kilka drob­nych poprawek z KitKata 4.4.3.

4-4-4

Opro­gramowanie posi­ada numer wyda­nia 14.4.A.0.108. Ten sam build przeszedł cer­ty­fikację dla Xperii Z1 oraz Xperii Z Ultra, więc posi­adacze oby­dwu smart­fonów powinni wyczeki­wać tej aktu­al­iza­cji w najbliższych dniach.

No cóż — z jed­nej strony tak szy­bkie wydanie paczki z aktu­al­iza­cją przez Sony jest niezłym osiąg­nię­ciem, choć użytkown­icy i tak nawet nie dostrzegą zmian w nowym sofcie ;)

Via

Ciekawe? Podziel się!