iphone6

iPhone 6 ma być ofer­owany w dwóch wari­antach: z wyświ­et­laczem 4,7″ lub więk­szym, 5,5″. Nowe doniesienia wskazują na to, że różnice nie skończą się wyłącznie na przekąt­nej ekranu — duży iPhone 6 otrzyma lep­szy aparat i więcej pamięci.

Jeszcze nigdy Apple nie miało takich prob­lemów z zachowaniem tajem­nicy na temat swoich przyszłych pro­duk­tów. Do ich pre­miery pozostało jeszcze sporo czasu (nieza­leżne media są zda­nia, że wydarze­nie odbędzie się 19 wrześ­nia), lecz już teraz wiemy o nich bardzo dużo. Teraz dotarły do nas dwie kole­jne informacje.

Jak już wiadomo było wcześniej, iPhone 6 trafi do dys­try­bucji w dwóch odmi­anach. Początkowo przy­puszczano, że będą różnić się wyłącznie rozmi­arem wyświ­et­lacza (przekątna 4,7″ prze­ci­wko 5,5″), choć najnowsze doniesienia wskazują na to, że różnic ma być więcej.

Więk­szy iPhone będzie tym głównym, doskon­al­szym mod­elem, gdy ten mniejszy stanie się czymś, czym obec­nie jest iPhone 5C dla iPhone’a 5S. Duży iPhone 6 otrzyma udoskon­alony aparat cyfrowy z opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu (OIS) pozwala­jącą na nagry­wanie filmików pozbaw­ionych drgań.

Pię­cioipółcalowy iPhone  otrzyma kilka wari­antów różnią­cych się iloś­cią pamięci wewnętrznej. Wśród nich zna­jdzie się niezwykle okazałe 128 GB. Mniejszy iPhone nie będzie ofer­owany z tak wielką pojem­noś­cią. Do tej pory Apple ofer­uje co najwyżej 64-gigabajtowe iPhony.

Via

Ciekawe? Podziel się!