Android_L_Developer

Świeżutki Android L w wer­sji dla dewelop­erów jest już dostępny do pobra­nia. Do sieci trafiły obrazy z tym sys­te­mem dostępne dla LG Nexusa 5 i tablet Google Nexus 7 z 2013 roku.

Jeśli posi­adasz smart­fona LG Nexus 5 lub tablet Google Nexus 7 (2013) w wer­sji Wi-Fi only możesz już teraz nacieszyć się nowym Androi­dem L. Google wrzu­ciło do Inter­netu obrazy z nim dla tych urządzeń, co pozwala na bezprob­le­mową instalację.

W tym celu należy sflashować ROM-a dostęp­nego w linkach poniżej. Insta­lacja prze­b­iega tak, jak w przy­padku insta­lacji każdego innego Androida. By uniknąć prob­lemów, należy użyć funkcji full wipe. Uwaga jed­nak: wiąże się to z ryzykiem i nie jest to czyn­ność, którą powinny wykony­wać osoby nie mające dużej wiedzy na ten temat.

Android L — LG Nexus 5

Android L — Google Nexus 7 (2013)

Zapewne w najbliższych dni­ach Google udostępni także obrazy do innych Nexusów.

Jest to jedynie wer­sja dewelop­er­ska, czyli nie przez­nac­zona dla zwykłych użytkown­ików. Może mieć prob­lemy z płyn­noś­cią dzi­ała­nia, dzi­ałaniem aplikacji, wywalaniem błędów czy zapewnie­niem bez­pieczeństwa. Niewyk­luc­zone, że obecna wer­sja nie jest na tyle kom­pletna, by móc z niej korzys­tać na co dzień jak z nor­mal­nego sys­temu. Sys­tem instalu­je­cie na własną odpowiedzialność. 

O Androidzie L może­cie przeczy­tać więcej w tym miejscu.

Android 5.0 L(ollipop) będzie mieć swoją pełno­prawną pre­mierę w jesieni tego roku.

Via

Ciekawe? Podziel się!