kolorkihtc

Na hory­zon­cie pojawił się kole­jny mocny smart­fon od HTC. Będzie to But­ter­fly 2, który ma trafić do Stanów Zjed­noc­zonych i Azji.

Właśnie zostały ujawnione nowe dane na temat smart­fona HTC But­ter­fly 2. Poz­nal­iśmy je dzięki dzięki orga­ni­za­cji NCC cer­ty­fiku­jącej urządzenia teleko­mu­nika­cyjne w Tajwanie. Z racji tego, że gotowy tele­fon przeszedł już pro­ces cer­ty­fikacji, możemy się spodziewać nieodległej premiery.

tabela

 

HTC But­ter­fly 2 posi­ada nazwę kodową B810x. O ile pier­wszy HTC But­ter­fly zapisał się w his­torii jako pier­wszy smart­fon z wyświ­et­laczem FullHD, tak jego następca nie odz­nacza się niczym niezwykłym. W skład specy­fikacji wchodzi pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 800 oraz pię­ciocalowy wyświ­et­lacz o rozdziel­czości 1080x1920 pik­seli. Nie zabraknie wspar­cia dla szy­bkiej łączności LTE i tech­nologii zbliże­niowej NFC.

 

Wiadomo też, że But­ter­fly 2 trafi na rynek w kilku różnych kolorach. Wiemy to dzięki zdję­ciu pan­eli przed­nich, które zostało wyko­nane gdzieś w Chi­nach. W moim odczu­ciu wyglą­dają świetnie.

kolorkihtc

Niestety, szanse na ofic­jalne pojaw­ie­nie się tego smart­fona w Polsce są bliskie zeru.

Via

Ciekawe? Podziel się!