59555b0d-44fd-4dc2-8c73-861fbc90e91b

Kole­jną grą, która zaw­itała do sklepu Win­dows Phone stał się Heroes Of Order And Chaos. Jest to gratka dla strate­gii czasu rzeczywistego.

Od paru lat strate­gie czasu rzeczy­wis­tego zyskały bardzo dużą pop­u­larność. Ciężko wyobrazić sobie współczesny świat gamingu bez gier takich, jak League of Leg­ends czy DotA 2. Na fali wzrostu zain­tere­sowa­nia tym gatunkiem pow­stają także gry na komórkę o podob­nym pro­filu roz­gry­wki. Właśnie taki jest Heroes Of Order And Chaos.

Celem gracza jest dowodze­nie swoim bohaterem w taki sposób, by pokonać wroga niszcząc jego bazę. Oczy­wiś­cie, zadanie to będzie wyma­gało sporych umiejęt­ności szy­bkiego i trzeźwego myśle­nia oraz przewidy­wa­nia ruchów prze­ci­wnika. Wraz z postę­pami wchodz­imy na kole­jne poziomy doświad­czenia oraz otrzy­mu­jemy nowe skille, dzięki którym nasz bohater jest w stanie rozpraw­iać się z wro­giem skuteczniej.

9c867524-71ae-4ee5-9ee9-0cdd381efcf4

 

Heroes Of Order And Chaos wcześniej ukazało się na Androida i iOS-a. Teraz trafiło na Win­dows Phone’a 8/8.1. Gra jest dar­mowa, choć — jak to w pro­dukc­jach Gameloftu — należy się liczyć na wys­tępowanie transakcji wewnętrznych.

 Heroes Of Order And Chaos dla Win­dows Phone 8 — Download

Ciekawe? Podziel się!