lelelel

Według doniesień Sony planuje wypuszcze­nie nieco mniejszego i tańszego wari­antu obec­nego flagowca, Xperii Z2. Co ważne, moc nie uleg­nie zmianie.

Sony Xpe­ria Z2a to trochę taka wer­sja Mini/Compact Xperii Z2. Ciężko by jed­nak było użyć jed­nego z tych słów w nazwie, gdyż różnica w przekąt­nych ekranu wynosi zaled­wie 0,2″ — Xpe­ria Z2a dostanie wyświ­et­lacz 5″ zami­ast 5,2″ znanych z Z2.

To nie jedyna różnica. Smart­fon otrzyma plas­tikowe plecki (Z2 posi­ada tył obu­dowy wyko­nany ze szkła), co na pewno wywoła odmi­enne opinie — jed­nym się spodoba, innym prze­ci­wnie. Nieco mniejsze wymi­ary spowodują uszczer­bek na pojem­ności aku­mu­la­tora — 3000 zami­ast 3 200 mAh, choć to wciąż rewela­cyjny wynik.

Na szczęś­cie, Sony postanow­iło zachować esencję — pro­ce­sor, RAM, rozdziel­czość ekranu i aparat pozostaną niezmienione. Oznacza to, że Xpe­ria Z2a będzie mogła się pochwalić Snap­drag­onem 801, 3 GB pamięci RAM, wyświ­et­laczem 1080x1920 pik­seli (choć praw­dopodob­nie wyko­nanym w gorszej tech­nologii) oraz aparatem 20,7 Mpix.

Na razie brak żad­nych infor­ma­cji na temat tego, kiedy tele­fon  zostanie zaprezen­towany i czy w ogóle trafi do sprzedaży międzynarodowej.

Via

Ciekawe? Podziel się!