Nexus-5-might-be-the-LG-D820-after-all

Jeśli Google planuje stworzyć Nexusa 6, to z pewnoś­cią nie będzie to smart­fon pro­dukcji LG - poin­for­mował kierownik dzi­ału komu­nikacji LG, Ken Hong.

LG już dwukrot­nie we współpracy z Google stworzył urządzenia z serii Nexus. Były to dwa ostat­nie nexu­sowe smart­fony: LG Nexus 4 i LG Nexus 5. Wygląda jed­nak na to, że owocna współpraca obu firm w tym roku nie będzie mieć miejsca. W każdym razie, jeśli chodzi o Nexusa 6.

Nider­landzki ser­wis Draad­Breuk przeprowadził wywiad z kierown­ikiem dzi­ału komu­nikacji LG, nie­jakim Kenem Hong. W zapy­ta­niu odnośnie Nexusa 6 odpowiedział, że na temat takiego urządzenia nie wie zupełnie nic.

Wygląda więc na to, że następca Nexusa 5 zostanie wypro­dukowany przez innego pro­du­centa, niż LG. Jest też niewyk­luc­zone, że Google w tym roku nie zaprezen­tuje smart­fona z linii Nexus, lecz powin­niśmy to uznać za mało praw­dopodobne. Jeśli Nexus 6 rzeczy­wiś­cie ujrzy światło dzi­enne, będzie mieć to miejsce jesienią bieżącego roku. Do tego czasu powin­niśmy spodziewać się dodatkowo nowej odsłony sys­temu Android — Lol­lipop 5.0. 

Via

Ciekawe? Podziel się!