4df15ee3-8957-45ab-a498-1fbcb5b59e3b

Androm­eda Blue to nowa gra dostępna wyłącznie na plat­formę Win­dows Phone 8. Powinna spodobać się przede wszys­tkim fanom gier strategicznych.

Przed­staw­iam Wam całkiem przy­jemną grę dla Win­dows Phone 8. Oto Androm­eda Blue, której warto dać szansę cho­ci­ażby dlat­ego, że nie kosz­tuje zupełnie nic.

Oczy­wiś­cie, to nie jedyna zaleta tej pro­dukcji. Jest to bardzo dobrze (jak na plat­formy mobilne) zre­al­i­zowana strate­gia czasu rzeczy­wis­tego utrzy­mana w kli­mat­ach sci-fi. Gracz ma za zadanie pod­bi­cie plan­ety, co wiąże się z pod­ję­ciem walki z antag­o­nisty­cznymi kolo­ni­ami. Walki roz­gry­wane są z udzi­ałem statków kos­micznych oraz przy­dzielonych do nich pilotów. Wraz z postę­pami gracza, odblokowywane są kole­jne z nich.

ece0ac2c-4d95-4e74-bdee-82710c65fb15

Androm­eda Blue pozwala na roz­gry­wkę wieloosobową. Gra po uru­chomie­niu prosi o zal­o­gowanie się na konto Microsoftu w celu zapisa­nia stanu gry (m.in. stanu gotówki gracza i odblokowanych statków kosmicznych).

Gra Androm­eda Blue jest dostępna dla sys­temu Win­dows Phone 8/8.1 za darmo. Może­cie ją pobrać klika­jąc w ten odsyłacz.

Ciekawe? Podziel się!