Screen-Shot-2014-06-15-at-11.40.26

Mam nadzieję, że nie zapom­nieliś­cie o Nokii N9 z 2011 roku. Jest to jeden z ciekawszych tele­fonów w his­torii całej firmy. Wielką pop­u­larność znalazł w społeczności mod­derów, którzy potrafią z nim zro­bić niemalże cuda. Cho­ci­ażby zain­stalować trzy różne sys­temy oper­a­cyjne naraz.

Współczesne smart­fony mają mocno ogranic­zone możli­wości mod­der­skie, gdyby je przyrów­nać do np. Nokii N9, HTC HD2 czy Nokii N900. Inter­nau­tom udało się sprawić, by te urządzenia dzi­ałały pod kon­trolą innych sys­temów oper­a­cyjnych, niż ory­gi­nal­nie. Ale czy widzieliś­cie, by na jed­nym smart­fonie były zain­stalowane aż trzy różne sys­temy oper­a­cyjne, pomiędzy którymi można się przełączać?

 


 
Potrójny boot (Ubi­boot) w Nokii N9 pozwala na korzys­tanie z MeeGo, Androida 4.1.1 Jelly Bean i Sail­fish OS-a. Niestety, na nie­s­tandar­d­owych sys­temach nie wszys­tkie funkcje i czu­jniki dzi­ałają dobrze, lecz pod­sta­wowe funkcje zdają się nie spraw­iać prob­lemów. Ist­nieje możli­wość instalowa­nia aplikacji na każdym z systemów.

Więcej na temat pro­jektu Ubi­boot może­cie przeczy­tać w tym miejscu.

Ciekawe? Podziel się!