angry-birds-transformers

Rovio zapowiedzi­ało , że wkrótce ujrzymy jego kole­jną grę należącą do niezwykle pop­u­larnej serii Angry Birds. Tym razem będzie to połącze­nie wściekłych ptaków z uni­w­er­sum Trans­form­ers.

Rovio lubi ekspery­men­tować ze swoją marką. Swego czasu wzbudz­iło duże kon­trow­er­sje wyda­jąc Angry Birds: Star Wars, które mimo narzekań zat­wardzi­ałych fanów Star Warsów okazało się miłą gierką. Pomysł współpracy z innymi znanymi seri­ami chyba przyjął się już na dobre i w bliżej nieokreślonej przyszłości otrzy­mamy nową grę opartą o znane Transformersy.

Trans­form­ers to zabawki stwor­zone przez firmę Has­bro, które stały się wielkim prze­bo­jem w Stanach Zjed­noc­zonych. Doczekały się włas­nego komiksu, seri­alu ani­mowanego i — co najważniejsze — trzech pełnome­trażowych filmów nakrę­conych przez Michaela Baya. Trans­formery to zmi­en­nok­sz­tałtne roboty, które w zależności od potrzeb mogą przy­pom­i­nać samochód lub typowego mecha bojowego.

Gra Angry Birds: Trans­form­ers będzie najpraw­dopodob­niej kole­jną wari­acją na temat klasy­cznego Angry Birdsa. Do zabawy będziemy mogli wyko­rzys­tać fig­urki zwane Tele­po­dami, które będą w stanie zapewnić grac­zowi różne prof­ity, jak np. przy­wołanie dodatkowych ptaków.

Data pre­miery i docelowe plat­formy nie zostały jeszcze podane, lecz powin­niśmy się spodziewać, że gra wyjdzie za kilka miesięcy na Androida, iOS-a i Win­dowsa Phone 8.

Ciekawe? Podziel się!