fingersense

Firma Qeexo pracuje nad pro­jek­tem o nazwie Fin­gerSense, który ma sprawić, że nasze smart­fony będą w stanie rozróżnić, czym dotykamy ich ekranów.

Fin­gerSense zapowiada się na bardzo intere­su­jące rozwiązanie, które real­nie może wpłynąć na wygodę inter­akcji użytkown­ika ze smart­fonem lub tabletem. Jesteśmy przyzwycza­jeni do zwykłych tap­nięć i kilku gestów związanych z dwoma pal­cami, jak np. ten związany z pow­ięk­szaniem zdjęć. Za sprawą nowego pomysłu firmy Qeexo będziemy mogli korzys­tać ze smart­fonów nieco inaczej, otrzy­mu­jąc dostęp do różnych funkcji w znacznie szyb­szy sposób.

Wszys­tko się roz­chodzi o to, że Fin­gerSense jest w stanie rozpoz­nać rodzaj inter­akcji z ekranem. Potrafi dostrzec różnice pomiędzy dotknię­ciem zwykłym, zgiętego palca, paznok­cia, oraz dwóch odmi­en­nych końcówek sty­lusa. Każdy z rodza­jów dotknię­cia może zostać przyp­isany osob­nej funkcji, co ma poz­wolić na szyb­sze kopi­owanie tek­stu czy przełączanie się między aplikac­jami. Zostało to przed­staw­ione na filmiku, który może­cie obe­jrzeć poniżej:
 

 

Jak dla mnie jest to naprawdę fajna sprawa i chęt­nie zobaczyłbym coś takiego w np. Sam­sungu Galaxy Nocie 4. Niestety, jeśli nawet wielkie firmy zain­tere­sują się tym pomysłem, to na jego wdroże­nie pewnie poczekamy jeszcze sporo.

Ciekawe? Podziel się!