pinterest-logo

Pin­ter­est to jeden z pop­u­larniejszych ser­wisów społecznoś­ciowych pozwala­ją­cych na dzie­le­nie się ciekawymi mate­ri­ałami. Od teraz posi­adacze Win­dows Phone’ów mogą z niego korzys­tać za sprawą ofic­jal­nej aplikacji.

Ofic­jalna aplikacja Pin­ter­est jest już (a raczej dopiero teraz) dostępna na Win­dows Phone 8. Jest to apka pozwala­jąca na bezprob­le­mowe i wygodne korzys­tanie z ser­wisu społecznoś­ciowego o tej samej nazwie. Dzi­ała on na podob­nej zasadzie, co Tum­blr — pozwala stworzyć własny inter­ne­towy kącik z mul­ti­me­di­ami, które nas intere­sują. Jeśli coś nam sięspodoba, możemy pol­u­bić, sko­men­tować lub przyp­iąć na swój profil.

Pin­ter­est za sprawą wygod­nego inter­fe­jsu pozwala na bardzo efek­ty­wną kon­sumpcję różnego rodzaju mul­ti­mediów z całego inter­netu. Określa­jąc nasze zain­tere­sowa­nia Pin­ter­est sam jest w stanie wybrać to, co powinno nas zaciekawić.

Aplikacja na razie jest dostępna w wer­sji beta, więc może zaw­ierać jeszcze niedoróbki. Jest oczy­wiś­cie całkowicie dar­mowa i — co warte uwagi — waży zaled­wie 1 MB.

Pin­ter­est jest także dostępny na Androida i iOS-a. Trafił tam już prawie dwa lata temu.

Pin­ter­est — Down­load (Win­dows Phone 8/8.1)

Ciekawe? Podziel się!