18chexn9ag0agjpg
Posi­adacze smart­fonów z sys­te­mem Win­dows Phone mogą cieszyć się ciekawą inic­jatywą Dis­neya — udostęp­nił on aż osiem swoich gier za darmo.

Dis­ney postanowił ucz­cić osiemdziesiąte urodziny Kac­zora Don­alda w niety­powy sposób. Udostęp­nił aż osiem swoich gier za darmo w sklepie z aplikac­jami Win­dows Phone. Wcześniej każda z tych pro­dukcji była dostępna za co najm­niej 3 zł.

Kilka z tych gier jest szczegól­nie wartych zain­tere­sowa­nia. Oso­biś­cie pole­cam całą serię gier Where’s My?, która potrafi wciągnąć na długie godziny pomimo swo­jej pozornej prostoty.

Gry objęte pro­mocją do 22 czer­wca, czyli przez 2 tygodnie.

Lista gier obję­tych promocją:

Dis­ney Solitaire

Mon­sters University

Toy Story: Smash It!

Where’s My Mickey?

Where’s My Perry?

Where’s My Water?

WMW? XYY

Wreck-It Ralph

 

 

Ciekawe? Podziel się!