Boitier-iPhone-6-Front

Kole­jny wyciek zdjęć obu­dowy iPhone’a 6 wskazuje na to, że otrzyma świecące logo z tyłu obu­dowy. Fajny bajer czy zbędny dodatek?

Świecące jabłuszko mogliśmy ujrzeć już wcześniej w Mac­Bookach, choć do tej pory nie trafiło ono ani razu do iPhone’a lub iPada. Wygląda  na to, że Apple chce zmian nawet w tym aspekcie.

Do Inter­netu wyciekły fotki przed­staw­ia­jące tylny panel iPhone’a 6, w którym najwięk­szą uwagę zwraca logo Apple’a widoczne zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Log­icznie można wywnioskować, że pro­du­cent chce zas­tosować tylne podświ­etle­nie swo­jego fir­mowego znaku.

Oczy­wiś­cie, takie coś nie będzie mieć żad­nego prak­ty­cznego zas­tosowa­nia. Apple po prostu uznało, że świecące logo jest dużo fajniejsze niż tradycyjne. 

Mam tylko nadzieję, że świecące jabłuszko nie przy­czyni się do zauważal­nie więk­szego ubytku baterii. O to jed­nak bym się nie martwił — w końcu czym jest mała, ener­gooszczędna dioda w porów­na­niu do wyświ­et­lacza Retina Display?

Via

Ciekawe? Podziel się!