MV4D-507x505

Firma Man­tis Vision właśnie ogłosiła współpracę z Google nad pro­jek­tem Tango. Opub­likowała przy okazji filmik przed­staw­ia­jący sposób dzi­ała­nia i możliwe zas­tosowa­nia czu­jników skanu­ją­cych przestrzeń.

Google jakiś czas temu zain­try­gowało nas wszys­t­kich infor­ma­cją o pra­cach nad smart­fonem i tabletem skanu­ją­cymi otacza­jącą je przestrzeń za sprawą kamer i dodatkowych czu­jników. Tak się złożyło, że firma o nazwie Man­tis Vision równole­gle zaj­mowała się bliź­ni­aczym pro­jek­tem. Obie firmy zaczęły ze sobą współpracować.

To, że Man­tis Vision nie jest żół­todziobem i wie, co robi może uświadomić nas filmik poka­zowy, który wczo­ra­jszego dnia trafił na YouTube. Jak się okazuje, trójwymi­arowe skanowanie otoczenia będzie głównie uży­wane do popraw­ienia tzw. rzeczy­wis­tości rozsz­er­zonej. Obec­nie jest ona wyko­rzysty­wana już w paru aplikac­jach, jak np. tłu­maczu Word Lens, lecz trzeba przyz­nać, że daleko jej do doskon­ałości. Pro­to­ty­powe urządzenia wyko­rzysty­wane w pro­jek­cie Tango są w stanie poradzić sobie dużo lep­iej z takimi zada­ni­ami, gdyż dane inter­pre­towane przez aplikację nie będą pochodzić z dwuwymi­arowego zdję­cia, lecz poz­wolą na stworze­nie trójwymi­arowej mapy, co można wyko­rzys­tać o wiele efektywniej.

Project Tango prezen­tuje się naprawdę ciekawie i nie mogę się doczekać, by usłyszeć więcej na jego temat.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!