messenger

Face­book Mes­sen­ger w wer­sji dla sys­temu Win­dows Phone otrzy­mał sporą aktu­al­iza­cję. Dodała ona nowe funkcje, które wcześniej mogliśmy znaleźć na iOS-ie i Androidzie, jak tworze­nie grup czy łatwiejsze udostęp­ni­anie zdjęć.

Face­bookowy czat to obec­nie najpop­u­larniejsza forma komu­nikowa­nia się przez Inter­net. Korzys­tanie z niego na smart­fonach ułatwia ofic­jalna aplikacja Face­book Mes­sen­ger, która została wydana na wszys­tkie liczące się plat­formy. Do tej pory wer­sja dla sys­temu Win­dows Phone ustępowała w funkcjon­al­ności tym z iOS–a czy Androida, lecz dzisiaj została wypuszc­zona aktu­al­iza­cja oznac­zona numerem 5.0, która dodaje kilka użytecznych funkcji znanych z tam­tych systemów.

Przede wszys­tkim, pojaw­iło się wspar­cie dla grup, które pozwalają wysyłać wiado­mości dla każdego z zapisanych uczest­ników. Zostało ułatwione dzie­le­nie się zdję­ci­ami oraz zmniejszyło się zuży­cie danych w obrę­bie aplikacji.

Aplikację Face­book Mes­sen­ger dla sys­temu Win­dows Phone można pobrać stąd. Jest ona zupełnie darmowa.

Via

Ciekawe? Podziel się!