nokia-x-barvy

Pow­ięk­szona odmi­ana ekspery­men­tal­nej Nokii X właśnie trafiła do oferty oper­a­tora Orange. Warto się jej przyjrzeć, ponieważ ceny nie należą do wysokich.

Nokia XL to ulep­szona i pow­ięk­szona odmi­ana Nokii X, tele­fonu który jakiś czas temu zdążył się zado­mowić na półkach pol­s­kich sklepów.

Nokia XL przede wszys­tkim ofer­uje więk­szy o cal wyświ­et­lacz (5″ zami­ast 4″ ze zwykłej X). Na tym różnice się nie kończą. XL może się poszczy­cić lep­szym aparatem (5 zami­ast 3 Mpix), pojem­niejszym o 500 mAh aku­mu­la­torem i więk­szą iloś­cią pamięci RAM (768 prze­ci­wko 512 MB). To wszys­tko czyni Nokię XL zde­cy­dowanie bardziej atrak­cyjnym smart­fonem. Oba urządzenia korzys­tają ze zmody­fikowanego sys­temu Android.

Orange właśnie wprowadz­iło ten model do swo­jej oferty jako pier­wszy w Polsce. Klienci indy­wid­u­alni zapłacą za niego od sym­bol­icznej złotówki w abona­men­cie 59,68 zł do 349 zł (Smart Plan Mix II 29,98 zł/mies, cena w salonie). W umowie dla biz­nesu klient zapłaci od złotówki do nawet 500 zł (Orange Mix Biz 15 zł).

Tutaj może­cie zobaczyć szczegóły oferty dla klienta indy­wid­u­al­nego, a tu dla biznesowego.

Nokia XL jest dostępna u oper­a­tora w kolorze żół­tym, pomarańc­zowym i czarnym.

 

Ciekawe? Podziel się!