abc-just-ordered-a-new-show-called-selfie

Zdję­cia auto­portre­towe, tzw. self­ies cieszą się wielką pop­u­larnoś­cią wśród użytkown­ików smart­fonów. HTC w pocie czoła opra­cowuje spec­jalny tele­fon przez­nac­zony dla fanów takich fotek.

Moda na self­ies zrodz­iła się niedługo po wprowadze­niu pier­wszych smart­fonów. Zyskały one ogromną pop­u­larność i trudno teraz sobie wyobrazić por­tale i aplikacje społecznoś­ciowe takie, jak np. Face­book, Tum­blr, Pho­to­blog czy Insta­gram bez właśnie tego rodzaju zdjęć. Są one wszę­dobyl­skie i chyba każdy z nas ma na swoim kon­cie co najm­niej jedną taką fotkę.

HTC chce pójść na rękę fanom auto­portretów i pracuje nad smart­fonem, którego główną cechą będzie to, że ułatwi wyko­nanie dobrego selfie. Wiado­mość ta pochodzi od Evleaksa, więc choć sama wiado­mość brzmi nieco dzi­wnie, to raczej jest prawdziwa. Urządze­nie nosi kodową nazwę Eye.

 


Na razie nie wiadomo, na czym miałoby pole­gać przys­tosowanie smart­fona do robi­enia self­ies. Możliwe, że chodzi o obro­towy moduł kamery podobny do tego z Oppo N1, który pozwalał na wykony­wanie auto­portretów w wysok­iej jakości.

Eye na pewno trafi do oferty amerykańskiego oper­a­tora AT&T i nie wiadomo, czy będzie ofer­owany w Europie. Jego pre­miera ma nastąpić w czwartym kwartale 2014 roku.

Via

Ciekawe? Podziel się!