florist

Euroflorist to aplikacja na smart­fony, która pozwala na zamówie­nie buki­etu kwiatów i wysłanie go na wskazany adres.

Opisy­wany tutaj Euroflorist to apka znanej pol­skiej kwia­cia­rni, za pomocą której możemy sprawić bliskim osobom trochę przy­jem­ności. Pozwala ona na zamówie­nie kwiatów i innych drob­nych upominków z poziomu smart­fona czy tabletu.

Aplikacja powinna spodobać się osobom, które chcą wręczyć kwiaty swoim zna­jomym, którzy zna­j­dują się na drugim końcu kraju. W takich wypad­kach ciężko jest wręczyć bukiet włas­noręcznie i wtedy poczta kwia­towa powinna sprawdzić się doskonale. Prob­le­mem są wysokie ceny, więc kwiaty dla tych (dosłownie) najbliższych radz­iłbym jed­nak zakupić w lokalnej kwiaciarni.

82a0f90c-e782-4bd6-abd4-3b1fe12d08fd

Apka Euroflorist została wyko­nana wzorowo. Można ją pobrać na Androida, Win­dows Phone 7.5/8/8.1 oraz iOS-a za darmo. Inter­fejs różni się w zależności od plat­formy, lecz w każdym przy­padku robi dobre wraże­nie. Nie ma też prob­lemów z płyn­noś­cią i intuicyjnością.

 

Ofic­jalny opis aplikacji brzmi następująco:

Wyraź swoje uczu­cia za pośred­nictwem kwiatów!

Aplikacja Euroflorist jest pier­wszą aplikacją w Polsce umożli­wia­jącą zamaw­ianie przesyłek kwia­towych przez tele­fon komórkowy!

Jesteśmy kwia­cia­rnią inną niż wszys­tkie:
- doręczamy kwiaty pod każdy wskazany adres w Polsce (zamówienia zagraniczne składaj na www.twojekwiaty.pl)
- doręczamy buki­ety nawet w 2h!
- koszty dostawy są jawne i płatne osobno (brak ukry­tych kosztów, jasne warunki)
- ofer­u­jemy kwiaty w takiej samej cenie jak w lokalnej kwia­cia­rni
- nasze kwiaty doręczają najlep­sze kwia­cia­rnie
- w przy­go­towanie buki­etów wkładamy całe doświad­cze­nie i serce
- do każdego bile­ciku dołączamy bile­cik gratis, w którym możesz przekazać swoje życzenia

 

Euroflorist — Android Download

Euroflorist — Win­dows Phone Download

Euroflorist — iOS Download

Ciekawe? Podziel się!