lumiasony

Blog Fon­eArena przed­stawił intere­su­jący filmik będący porów­naniem dwóch fotograficznych smart­fonów: Nokii Lumia 1520 i Sony Xperii Z2. Który z nich robi lep­sze zdję­cia i filmy?

Od wielu lat Nokia jest numerem jeden jeśli chodzi o możli­wości fotograficzne tele­fonów komórkowych. Dzięki optyce firmy ZEISS i dużemu doświad­cze­niu bez prob­lemu zjada konkurencję. Jed­nakże, od jakiegoś czasu Sony czyni coraz więk­sze postępy w dziedzinie mobil­nej fotografii. Czy najnowsza Xpe­ria Z2 jest w stanie zagrozić Lumii 1520?

Przy­pomnę, że Lumia 1520 to smart­fon z sys­te­mem Win­dows Phone 8 i aparatem z sen­sorem 1/2.5″ o rozdziel­czości 18,7 Mpix. Wyko­rzys­tuje on optykę ZEISS i tech­nologię Pure­View. Nie zabrakło także opty­cznej sta­bi­liza­cji obrazu przy­dat­nej w kręce­niu filmów (do 1080p) i pod­wójnej diody doświ­et­la­jącej LED.

Sony Xpe­ria Z2 to najbardziej fotograficzny smart­fon z Androi­dem na rynku. Jego aparat cechuje się rozdziel­czoś­cią 20,7 Mpix. Posi­ada sen­sor 1/2.3″, jedną diodę LED i cyfrową sta­bi­liza­cję obrazu. Pozwala nagry­wać filmy w wyższej rozdziel­czości 4K w 30 klatkach na sekundę, lub w Full HD w 60 klatkach.

Jak radzą sobie oba smart­fony? Zobacz­cie sami:

 


 
Według mnie korona należy się Lumii 1520. Lep­iej odw­zorowuje kolory, a zdję­cia są jaśniejsze. Pon­adto, dekla­suje japońskiego rywala pod wzglę­dem jakości wideo. Jed­nakże, Xpe­ria Z2 zdaje się lep­iej radzić z praw­idłowym wych­wyty­waniem ostrości.

 

Ciekawe? Podziel się!