iphone5s

Touch ID, czyli czyt­nik linii papi­larnych wbu­dowany w przy­cisk Home znany z iPhone’a 5S trafi do wszys­t­kich tegorocznych smart­fonów i tabletów Apple’a.

Touch ID to najbardziej charak­terysty­czna nowinka, jaką mogliśmy ujrzeć w iPhonie 5S. Dzi­wić mogło, że Apple nie postanow­iło go zas­tosować w swoich table­tach wydanych równole­gle ze smart­fonem. W tym roku ma być inaczej.

Anal­i­tyk Kuo Ming-Chi pracu­jący dla firmy KGI zapew­nia, że Apple w tym roku zamierza wyko­rzys­tać czyt­nik linii papi­larnych Touch ID we wszys­t­kich swoich tele­fonach oraz table­tach. Mają to być: iPhone 6 z ekranem 4,7″, iPhone 6 z więk­szym ekranem 5,5″, iPad Air 2 i iPad Mini 3.

kgireport

Dane przy­go­towane przez Kuo Ming-Chi mówią również o znacznym wzroś­cie sprzedaży urządzeń z Touch ID. O ile w ubiegłym roku sprzedało się 36 mil­ionów urządzeń z tym czyt­nikiem (tzn. iPhone’ów 5S), to w tym roku Touch ID trafi do 120 mil­ionów kon­sumen­tów. To i tak nic w porów­na­niu do planowanego wyniku na rok 2015 — wtedy ma pod­skoczyć do zatr­waża­ją­cych 233 mil­ionów. Imponująco.

Apple swoje nowe smart­fony i tablety zaprezen­tuje już we wrześniu.

Via

Ciekawe? Podziel się!