bok-kolor-1

Dzisiejszego dnia rozpoczął się bardzo ory­gi­nalny konkurs. Polega on na wysła­niu tzw. screen­shota z ekranem głównym swo­jego smart­fona z Win­dows Phone 8. Do wygra­nia są… buty z nadrukowanymi moty­wami związanymi z sys­te­mem Win­dows Phone. Konkurs dla abo­nen­tów sieci Plus.

Nie jestem w stanie przy­pom­nieć sobie bardziej niety­powego konkursu. Przyz­nam, że spec­jal­iści z dzi­ału mar­ketingu Microsoftu i Plusa wykazali się niemałą kreaty­wnoś­cią. Nagro­dami do zdoby­cia są… trampki styl­i­zowane na pop­u­larne Con­versy z nadrukowanymi grafikami o tem­atyce sys­temu Win­dows Phone.

fe7b08b5-bc0b-4184-881e-ccad7dcd2e73

Jakie są zasady wzię­cia udzi­ału w konkur­sie? Uczest­nik ma bardzo proste zadanie do wyko­na­nia — wystar­czy, że pobierze dar­mową aplikację Tramp­ko­ma­nia z Win­dows Phone i z jej pomocą prześle zrzut ekranu przed­staw­ia­jący sper­son­al­i­zowany ekran główny swo­jego smartfona.

Konkurs trwa od dzisiaj, czyli 26 maja, do 30 czer­wca. Co ważne, mogą w nim brać udział wyłącznie osoby, które zakupiły swo­jego Win­dows Phone’a u oper­a­tora Plus w ter­minie od 1 marca do 30 czerwca.

Link do aplikacji konkursowej

Link do strony konkursu

Ciekawe? Podziel się!