4Na temat nad­chodzącego iPhone’a 6 wiadomo już całkiem sporo. Jest to głównie spowodowane tym, że do sieci wyciekły dane na temat atrapy tego tele­fonu, która docelowo miała trafić wyłącznie dla pro­du­cen­tów akcesoriów.

iPhone 6 ma zostać zaprezen­towany ofic­jal­nie w pier­wszej połowie wrześ­nia. Oczy­wiś­cie, jest jeszcze sporo czasu do tego wydarzenia, choć już w tej chwili wiadomo na temat kole­jnego smart­fona od Apple zadzi­wia­jąco dużo.

Jest tak dlat­ego, że Apple rozesłało atrapy iPhone’a 6 do pro­du­cen­tów akce­soriów (głównie etui ochron­nych), lecz dostały się one też w niepowołane ręce osób, które chci­ały się podzielić ze światem infor­ma­cją na temat wyglądu tego urządzenia. Swoje trzy grosze dodał także pra­cownik rumuńskiego cen­trum obsługi klienta Apple, który wykonał sporą sesję zdję­ciową. Zdję­cia te przed­staw­iam poniżej:

iPhone 6 ma odz­naczać się wymi­arami: 137,5 x 67 x 7 mm. Jego ekran otrzyma przekątną 4,7″ i rozdziel­czość 960 x 1,704 pikseli.

Nie­jaki Mar­ques Brown­lee nagrał na temat atrapy całkiem wycz­er­pu­jący filmik. Zwró­cił w nim uwagę na sto­sunkowo duże wymi­ary urządzenia w porów­na­niu do wielkości ekranu. Tele­fon przyrów­nał do iPhone’a 5S, HTC One (M8) i Motoroli Moto X.

 

 

Oczy­wiś­cie powin­niśmy się liczyć z tym, że pre­miera wciąż jest odległa i Apple może wprowadzić w wyglądzie tele­fonu zmi­any, a przed­staw­iona atrapa nie musi w stu pro­cen­tach odpowiadać rzeczy­wis­temu wyglą­dowi final­nego urządzenia.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!