htcm8acetenaaaam

HTC One (M8) to naprawdę dobry smart­fon. Nie powinno dzi­wić, że pro­du­cent chce pow­ięk­szyć swoją ofertę o kilka nowych urządzeń inspirowanych nim. Jed­nym z nich będzie budże­towy M8 Ace, który przykuwa uwagę aparatem Duo Camera.

Przez chińskie cen­trum nadawa­nia cer­ty­fikatów TENAA przeszedł kole­jny smart­fon od HTC. To właśnie tam został on sfo­tografowany i wiemy, jak wygląda. Jest to kole­jna po M8 Prime wari­acja na temat HTC One (M8). Tym razem jed­nak, smart­fon został stwor­zony z myślą o mniej wyma­ga­ją­cych klien­tach. Będzie to coś o szczebel niżej, niż HTC One Mini 2.

HTC M8 Ace dostanie plas­tikową obu­dowę, aparat Duo Cam­era (choć inny — słab­szy — niż w One) i wyświ­et­lacz o przekąt­nej 4,7″. Niestety, to jedyne dane, które są znane obecnie.

Jest jed­nak coś, koło czego ciężko prze­jść obo­jęt­nie. Chodzi mi o obu­dowę, która w tym mod­elu cechuje się wyjątkową brzy­dotą. Wzor­nictwo otworów dla głośników Boom­Sound jest fatalne i raczej nie zna­jdzie się wiele osób, które temu zaprzeczą. No, ale przy­na­jm­niej jest to pod­porząd­kowane swo­jej funkcji — przy­na­jm­niej powin­niśmy się spodziewać tego, że smart­fon będzie grać głośno.

Via

Ciekawe? Podziel się!